RPI -Borang Format RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

January 12, 2019 | Author: siti nurdiyana | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download RPI -Borang Format RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU...

Description

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN)

Nama : Sarkawi bin Sayuti

Tarikh Lahir : 21/10/2001

Tarikh Mula : 2 Ogos 2010

Komponen : Bahasa Melayu

Umur : 9 tahun

Tempoh Semakan : 27 Oktober 2010

Telah mengenali suku kata KVKV. Tahap / Pengetahuan Sedia Ada

Matlamat Jangka Panjang

Dapat menulis karangan pendek dalam lingkungan 30 patah perkataan.

Kekuatan / Minat

Suka bercakap, bertanya dan tidak cepat jemu.

Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti

Lambat menyiapkan kerja yang diberi.

Objektif Jangka Pendek

Boleh membaca perkataan KVKV dengan gambar. Boleh menulis ayat KVKV dengan gambar.

Pendekatan

• • •

Latih tubi Kumpulan Permainan

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

2 Ogos – 30 Ogos

Objektif Jangka Pendek

Pendekatan

Dapat menguasai kemahiran KVK + KV. Dapat menghasilkan karangan mudah berdasarkan gambar. Boleh menghasilkan karangan  berdasarkan gambar bersiri.Boleh menghasilkan karangan  pendek dalam lingkungan 30  patah perkataan.Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

Latih tubi Permainan bahasa

31 Ogos - 28 September 

Latih tubi Permainan

29 September – 27 Oktober 

Tarikh Awal Bersidang ………………………

:

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ………………………………............. (Nama: )

………………………………......... (Nama: )

Tandatangan Penyelaras

Tandatangan AJK RPI (GPK 1)

………………………………............. (Nama: Jahari bin Ahmad)

………………………………......... (Nama: )

Tandatangan AJK RPI (Penyelia Petang)

Tandatangan AJK RPI (Kaunselor)

…………………………………......... (Nama:………………………………..)

……………………………………... (Nama: )

Tandatangan AJK RPI (

Tandatangan AJK RPI (

)

…………………………………......... (Nama: )

)

……………………………………... (Nama: )

Tarikh Akhir Bersidang ………………………

:

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga

Tandatangan Guru Mata Pelajaran

………………………………............. (Nama: )

………………………………......... (Nama: )

Tandatangan Penyelaras

Tandatangan AJK RPI (GPK 1)

………………………………............. (Nama: )

………………………………......... (Nama: )

Tandatangan AJK RPI (Penyelia Petang)

Tandatangan AJK RPI (Kaunselor)

…………………………………......... (Nama:………………………………..)

……………………………………... (Nama: )

Tandatangan AJK RPI (

Tandatangan AJK RPI (

)

…………………………………......... (Nama: )

)

……………………………………... (Nama: )

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF Hanna HDTV | Blackview BV5800 IP68 Waterproof 5.5" Rugged Smartphone 2GB+16GB Fingerprint 5580mAh Quick Charge NF.. | Klein- & Leichtkraftradteile (1)