Kaedah Menghafal Al-Quran

February 4, 2019 | Author: otaideoyai87 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Kaedah Menghafal Al-Quran...

Description

Sebelum menghafal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mempunyai azam dan minat untuk menghafal Memilih waktu yang sesuai untuk menghafal. Memilih tempat yang sesuai untuk menghafal. Berada dalam keadaan tenang. Kosongkan fikiran sebelum menghafal. Pilih sebuah sebuah jenis mashaf dan jangan ubah dengan jenis jenis mashaf lain. Beristighfar, membaca selawat selawat dan doa doa sebelum mula menghafal. menghafal. Membaca ayat ayat 164 surah Al-Baqarah sebelum mula menghafal.

Teknik Menghafal A. Teknik "Chunking" 1. 2. 3. 4. 5.

Memisah-misahkan sepotong ayat yang panjang kepada beberapa bahagian bahagian yang sesuai mengikut arahan guru. Memisah-misahkan selembar mukasurat kepada kepada beberapa bahagian (2 atau 3 bahagian) yang sesuai. Memisah-misahkan surah kepada beberapa bahagian, contohnya contohnya mengikut pertukaran cerita. cerita. Memisah-misahkan juz kepada beberapa bahagian bahagian mengikut surah, surah, hizib, rubu', cerita cerita dan sebagainya. Memisah-misahkan Al-Qur'an kepada kepada kelompok kelompok surah, setiap 10 juz dan sebagainya.

B. Teknik Mengulang 1. 2. 3. 4. 5.

Membaca sepotong sepotong atau sebahagian ayat sekurang-kurangnya lima kali kali sebelum mula menghafalnya. Membaca ayat yang yang telah dihafal dihafal berulang-ulang berulang-ulang kali (10 atau lebih) sebelum sebelum berpindah ke ayat seterusnya. Selepas menghafal menghafal setiap setengah setengah mukasurat, harus diulang beberapa kali sebelum sebelum diteruskan bahagian yang kedua. Selepas menghafal menghafal satu mukasurat diulang beberapa kali sebelum diteruskan diteruskan ke muka surat seterusnya. Sebelum menghafal bahagian Al-Qur'an seterusnya, harus diulang diulang bahagian yang sebelumnya. sebelumnya.

C. Teknik Tumpu dan Ingat 1. 2. 3. 4.

Menumpukan penglihatan penglihatan kepada ayat, mukasurat dan lebaran. Pejamkan mata dan dan cuba melihatnya dengan minda. Sekiranya masih lagi lagi kabur, buka mati mati dan tumpukan kembali kembali kepada mashaf. Ulanglah sehingga sehingga dapat melihat ayat atau atau mukasurat tersebut dengan mata tertutup. tertutup.

D. Teknik Menghafal Dengan Seorang Teman 1. 2.

Pilih seorang teman yang sama minat. Orang yang pertama membaca dengan dengan disemak oleh orang orang yang kedua.

3. 4.

Orang yang kedua membaca dengan disemak oleh orang yang pertama. Saling menebuk ayat antara satu sama lain.

E. Teknik Mendengar Kaset 1. 2. 3. 4. 5.

Pilih seorang seorang qari' yang yang baik bagi bagi seluruh Al-Qur'an Al-Qur'an atau atau beberapa qari' bagi surah-surah surah-surah tertentu. Sebelum mula menghafal, menghafal, dengar bacaan ayat-ayat ayat-ayat yang ingin dihafal dihafal beberapa kali. Amati cara, lagu dan tempat berhenti berhenti bacaan qari' qari' tersebut sehingga terpahat terpahat di fikiran. fikiran. Mula menghafal menghafal ayat-ayat tersebut dengan dengan cara dan gaya gaya qari' tersebut. Sentiasa mendengar kaset kaset bacaan Al-Qur'an dan kurangkan atau tinggalkan pendengaran lagu kerana ia akan mengganggu penghafalan.

F. Teknik Merakamkan Suara 1. 2.

Rakamkan bacaan kita kita di dalam kaset kaset dan dengar dengar semula untuk memastikan bacaan dan hafalan hafalan yang betul. Bagi kanak-kanak, rakamkan bacaan ibu-bapa atau guru kemudian diikuti diikuti oleh bacaan kanakkanak tersebut. Minta kanak-kanak tersebut mendengar kembali rakaman tersebut beberapa kali hingga menghafalnya.

G. Teknik Menulis 1. 2. 3.

Tulis kembali mukasurat yang telah dihafal. Kemudian semak semula dengan mashaf. Menulis setiap ayat pertama awal awal mukasurat, atau setiap rubu', rubu', atau setiap juz, atau setiap surah surah dalam satu helai kertas.

H. Teknik "Pointers" dan "Keyword" 1. 2. 3. 4.

Buat beberapa kotak. Setiap kotak merupakan satu mukasurat. Catit dalam dalam kotak tersebut tersebut beberapa beberapa perkataan yang yang menjadi keyword keyword bagi mukasurat tersebut. tersebut. Merenung dan membayangkan kotak tersebut dalam ingatan.

I. Teknik Menghafal Sebelum Tidur  1. 2. 3.

Membaca atau atau menghafal beberapa beberapa potong ayat sebelum sebelum tidur. tidur. Semasa melelapkan mata, dengar kaset bacaan ayat-ayat tersebut tersebut dan bayangkan posisi-nya posisi-nya di minda kita. Dengar kembali dari dari awal surah, surah, juz atau hizib, hizib, atau mana-mana yang sesuai sesuai sehingga ayat yang yang telah dihafal. Cuba bayangkan ayat-ayat yang didengar dari kaset di minda kita.

J. Teknik "Mindmaping" 1. 2. 3.

Bagi setiap Juz, Juz, buat 8 cabang, cabang, setiap cabang cabang satu rubu'. Tulis Tulis ayat pertama pertama rubu' tersebut tersebut dicabangnya. Bagi setiap surah, buat buat cabang bagi setiap setiap pertukaran cerita atau rubu'. Bagi setiap 10 juz, buat cabang bagi bagi setiap juz, dan cabang cabang yang lebih kecil kecil bagi rubu'.

Mengekalkan Hafalan 1.

Jauhi maksiat mata, maksiat telinga dan maksiat hati. hati.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

·

·

·

·

·

·

·

Banyak berdoa, terutama waktu waktu mustajab doa doa seperti ketika berbuka puasa, ketika ketika belayar, selepas azan dan lain-lain lagi. Kerjakan solat hajat kepada Allah. Kerjakan solat Taqwiyatul hifz. Menetapkan kadar bacaan setiap hari, contohnya, selembar, setengah juz, 1 juz dan dan sebagainya. Membaca pada pada waktu waktu pagi dan mengulangnya pada waktu malam. Jangan membaca ketika ketika sedang sedang bosan, marah atau atau ngantuk. ngantuk. Menulis setiap ayat yang mutashabih.

"Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya" (Hadith riwayat Bukhari) "Mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir didalamnya maka ia bersama para malaikat pencatit yang mulia. Mereka yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia tidak lancar bacaannya dan payah baginya untuk membaca maka untuknya dua pahala." (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim) "Bacalah Al-Qur'an kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." (Hadith riwayat Muslim) "Tiada ada hasad kecuali pada dua perkara: Orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an maka dia membacanya siang dan malam. Dan orang yang Allah berikan kepadanya harta maka ia menafkahkannya siang dan malam." (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim) "Sesiapa membaca sehuruf dari Al-Qur'an maka untuknya satu kebajikan, dan setiap kebajikan digandakan sepuluh kali. Aku tidak berkata Alif-Lam-Mim itu satu huruf, tetapi Alif adalah huruf, Lam adalah huruf dan Mim adalah huruf." (Hadith riwayat Tarmidzi) "Berkata Allah s.w.t.: Sesiapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan mengingati Aku daripada meminta sesuatu dari Aku, maka Aku akan memberikannya lebih baik dari apa yang diminta oleh orang lain. Dan kelebihan perkataan Allah (Al-Qur'an) atas perkataan-perkataan lain adalah seperti kelebihan Allah atas makhluknya." (Hadith riwayat Tarmidzi) "Bacalah Al-Qur'an kerana Allah s.w.t tidak mengazabkan hati yang menyimpan Al-Qur'an. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jemputan Allah. Siapa yang mendatanginya maka ia akan merasa keamanan. Dan sesiapa yang cinta akan Al-Qur'an maka bergembiralah." (Hadith riwayat Ad-Darimy)

1. Ikhlaskan niat. 2. Bersabar. 3. Mulakan bacaan dengan Bismillah. 4. Banyak berdoa kepada Allah s.w.t. 5. Bersih dari hadas kecil dan besar. 6. Sebaiknya menghadap kiblat. 7. Memakai pakaian pakaian putih putih yang bersih dan dan menutup aurat. aurat. 8. Jangan banyak banyak berkata dan ketawa ketawa ketika membaca dan dan menghafal. menghafal. 9. Memberikan tumpuan sepenuhnya. 10. Jangan membaca ketika mengantuk atau menguap. 11. Berhenti membaca ketika ingin membuang angin. 12. Menghormati Al-Qur'an. 13. Menghormati guru. 14. Solat dua rakaat sebelum memulakan kelas.

(MENGUATKAN HAFALAN) Disunatkan bagi mereka yang ingin menguatkan hafalan mereka, terutama yang menghafal Al-Quran, agar mengerjakan solat sunat Taqwiyatul Hifzi. Kaedahnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengerjakan solat solat ini empat rakaat rakaat dengan dua kali tahiyat akhir. akhir. Mengerjakannya pada malam Jumaat, sebaik-baiknya selepas tidur. Mengerjakannya 3, 5 atau 7 malam Jumaat berturut-turut. berturut-turut. Membaca pada rakaat pertama Surah Yaasin. Membaca pada rakaat kedua Surah Ad-Dukhan Membaca pada rakaat ketiga Surah As-Sajadah. Membaca pada rakaat keempat Surah Muluk. Setelah solat, bacalah doa ini:

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF Carnevale e teatro | [OS] Win10PE x64 201902 | Endemol India