EMOCIONALNI METOD u Savetovanju i Psihoterapiji

February 11, 2019 | Author: Јован Д. Радовановић | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

psihoterapija...

Description

Дели

0

Још

Следећи блог » Сл

Направи блог Пријавите се

EMOCIONALNI EMOCIONA LNI METOD u savetovan sa vetovanju ju i psihoterapiji Metod je akreditovan od strane Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, 2008. godine pod imen imenom om "Integrativno "In tegrativno emocionalno emocionalno savetovanje" i pripada grupi psiholoških pristupa humanističke i ekspresivne orijentacije. Email address...

Submit

WW.EMOCENTAR.COM ЧЕТВРТАК, 10. АПРИЛ 2014.

7 SAVETA DA PSIHOLOŠKU POMOĆ ISKORISTITE MAKSIMALNO

(�������ć �� ��� � ����� ��č ������č ��� ������: ���: ������ ��, ������ ���� ��������, �������������, ���č. ���� ���� �� ��� �����

Pogledaj svoje karte 2014 kartelenorman.com/… kartelenorman.com/ …

���� � �� ����� ������ � ��� �������� ����ć�, � �� ���� �� ����������� �� �����. ���.))

1. ����č��� �� �� ������� �������� � ������č��� ���������� ��� ��! �� ��č���� �������� ������������ ������������ �� ������č�� � ������� ���������� (č������ ���� � ����������) ������ ��� ��� �� �� ��������, �� ����� ��������� ��� ������ � ���� ���� �� �� ć� �� �� ������� ��������� ��� ��. ��� �� ���� �����, ��� ��� ����� ������� ������� �� ć� ��� ��������� ���� �����ć��, �������� �� ��ć��� �������� �� �����. ����, �� ��������� � ��������, ����� �������� ������� ���������� � ���� ������ ��������� ���������� ���� ������ ����, ������� ���������� ������č ���� ���������.

2. ���č���� ���� �� ���������� � ��������� ����� � �� �� ����������� ������č�!

Šta će Madam Lenorman reći o tebi pogledajj št a te pogleda očekuje tokom 2014

���� � ������ ���č��� � ���� � � ��� ������, ������� ���č��� �� ����� ����� � �� �������� ������č� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ������, �� ć �� ���� ���� �� �� ���������� ��������� ���� ����� ����. �� ������ ������ ��č� ����������� ����� ��������� ��ć�, ����������� ���� ������ � ������ ���č�, ����� �� ���� �� ���� ����� ����� ������� �� �� ������ � ����������. ���č���� ����� ������� ���č� �� ���� ��������� č�� � ���� ��đ���� �������� � ������� �������������� č���� ��� ����������� �������.

3. ���������� �� ����� �� ����� �� ������� ������č� �� �� ����� ����� ���� �� �� ������! �� ���č� �� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ������� ������ (������č�) (������č�) � ������� ���� �� �� ���� ������� � ������� ��������� � ������ ��������. � �� ����� �� ������� �� ��, �� �� ��� ������. ������� � ��������� ���������� ����������� ������č� � ����� ������� �������� ć���

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЕНИ

����� ���������� ���������� �������. � �������� � ����ć �� ���� č�� ������� �� ���č��� ������ ��� �  ��� ����� �������, �� ������� ������� ������ ���� � �������, �������� � ��č�, � �� �������� ������� ������� � ����� ����.

4. ���������� �� �������� �� ��� ������č �������� �������! B����� �������: �� � �� �� ���� ������� �� �������� ����� ����� ��� ��� ����� ���č���, ��� ���� ��� ��� �� ���� ������� �� ������. ������. ���� ������ � ���� ��� ����� ����������� �� ����

Marjan

Прикажи мој комплетан профил

�� ���� �� ���� ���� ����� �� �����, ��� � ���. ���� �� �������� ���� ������� �� ��� ���� ������, ��� ���, �� ���� ���� �������� ��������.. �������� �� �� �� ��� ���� � ���� ��� �������� ����� ���� ����, ��.

АРХИВА ЧЛАНАКА

▼ 2014 (3) 2014 (3) ▼ април април (1)  (1) 7 SAVETA DA PSIHOLO ŠKU POMOĆ ISKORISTI TE MAKSIMA LN... ► март март (2)  (2)

����� ��� ����� �������, �����, ����� ����� ���� ��������, ������ ������ ������� ���� �����...? ���� ����� ������ ������� �� ���� ��� ��� ����� ����� ������� ������, ��� ���

► 2012 2012 (1)  (1)

� ������ �������� �� ���� ������� � ������ ����� ���� ��� ����� ��ć� ��������. �� �� ��

► 2011 2011 (9)  (9)

���č� �� ����� ����� �� ������� ����� � �� ��� ��������� � ���� �� ��� ��� ��������? ��, �� ����

► 2010 2010 (10)  (10)

��������. B������� ć� ��ć� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� � ����� ��������.

► 2009 2009 (1)  (1)

5. �� č������ �� ��� ������č ����č� ���� ��� ć� ��ć�! ��� �� ����� �� �������������� �������. ��ć��� ��������� �č����� �� č��� �����

ЧИТАОЦИ

������� �� ������č� ��� ć� �� ������� ����, ����� ��� � ć� �� �������� ��� � ������ ��� ��� �������. ��, ���� ���������� ������ � ����� �� ��� �� ������č�. �� ����� �� ����� ������,

Придружите се овом сајту Google повезивање пријатеља

���������� � �������� � ������������ � � ������č��, ��� ć� ��� �������� ��. ���� ���č����

Чланови (43) Још »

� ���� �� ������đ���ć�. ���������� ���� ����� �� ����đ� ���� �����������. ����������� ������ ����������� � ������������� ���ć���� ���� ������č�� �� ���������ć�. �� ����� ��������, ����� ���������� ����ć� �� �������� ����ć���� ������ ������� � ����� ������ (č��� ��������� ����������) � ����� ������, ���� ������č��, ���� ��� ������� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���ć��� ��� � ���, � ���� ��� � ���, � ��� �� �� ���� ������ ����� ���� � �� ������. ����� �� �� ������� ������ ���� � ���č� �� �������� � ������ � ���� ������, � ������č �� �� �� ��� �� ���� ����� ������ �������������� � � ���������� ������ ������� �� � Већ сте члан? Пријавит е с е

������ ������.

6. ���������� �� ����� �� ����� �� �� ��������� ������č�! ��ć��� ����� �������� �� �� ������� ����� ��� ���� � �� �� ����� ��č�� � ������� ����� �� ������, ���� ���č��ć� ����č� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� � ������� �� �� ��� ������ � ������ć�� � ������ �������� ������ ����� ��. ���� �� ������� �� �� ��������� ������č� ���� �������� ���� ����� �� �� ����. ������ ����, ����������� ���������� �� ���� � ������ ��� ��� �����, ��� �����. ���� �� �� ����� �� ���������� ������ ���������� ������� (��� �� �������� ���� č���� ����đ� ����� �� ���) ��ć �� ���������� ������ ������ ���ć����. ��� ���� ����� ���� ���������� �� �� ������� ���� ��� ć� ������� ������� �� �� ���������� � ������č� (��� �� ���č����� �� ����� �������� ��� ��������). ��, ���� �� ����, ������� ���č���� ����� ������� ���č� � ���� ������� ������������ ���� ��� �� ��� ������ � ���� �� ������. �� ������ ��������!

������� ��� ��� �� ���� �� ����ć ����č��� ���� �� ��� �� ������, ������� � � ������. ���� ��đ� �� �������, ���� ��� �� č��� �� ���� ������ ��� �� ������, ���� ��đ� ������� ��������� ������, ���� ��� �� ��������� �� ���������, ����������. ��đ����, �� �� ������� ������ ���� �� ������ ������� � �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ �����ć��, ���� �������� � ���� ������� � �č��� �������. ��� � �����, � ������ � �č��� ������� �� ����ć ������č� �� ������� �� ������� � ����� �������. A�� �������� �� ���� ����������� ���� �� ������� ����ć � ������ ��������, ��ć� ć��� �� ���� �. ���.���������.���

Објавио Marjan у 13.49

Нема коментара:

Препоручи ово на Google-у

СУБОТА, 22. МАРТ 2014.

PRIMALNA TERAPIJA U SRBIJI NE POSTOJI, ALI... Vidim da primalna terapija ne prestaje da izaziva interesovanje , čak i kod nas u

Srbiji (i drugim zemljama u regionu), od objavljivanja prevoda knjige Artura Džanova "Primalni krik", u izdanju beogradskog "Rada", 1980. godine. Bio sam u to vreme student prve ili druge godine psihologije u Nišu i, od tada i još dugo, besplatni promoter ove terapije. Da me je Džanov tada čak i skromno plaćao za taj posao, do sada bih bio milioner. Svako ima neku svoju knjigu, pesmu ili film, koji mu otvore neki potpuno novi horizont koji više neće ispuštati iz vida. Za mene je to bila ova knjiga. Naredne godine su bile ispunjene završavanjem fakulteta, razmišljanjem, pisanjem, prevođenjem, držanjem predavanja i učestvovanjem na psihološkim tribinama. Čitao sam pažljivo svaku reč (na engleskom) ove i drugih knjiga ovog američkog psihologa. Sretao sam i svoje sličnomišljenike i istomišljenike i sa njima pokušavao da radim ovu terapiju. Bilo je uspeha i neuspeha u tome. Nedostajalo je lično iskustvo sa primalnom terapijom. U Londonu sam se prijavio za primalnu psihoterapiju  sa terapeutom na treningu (Martine Lafargue), pri Londonskom udruženju primalnih psihoterapeuta. Tu sam dobio, a to sam tek kasnije shvatio, važne lekcije iz psihoterapije: odnos terapeut-klijent, granice, poverenje, transfer, otpori, odbrane, itd. U naredne dve i po godine, dobio sam od terapije još mnogo toga, ali u to vreme sam uglavnom osećao frustraciju jer moja terapeutica nije primenjivala nijedan od "trikova" iz "Primalnog krika". Čekao sam da ona nešto meni uradi, pa da ja doživim te "primale" (duboke emotivne doživljaje) i da postanem drugi č ovek, "primalni čovek". Moje nezadovoljstvo je na početku bilo toliko

izraženo da sam napustio tretman posle nekoliko meseci. To nije bilo "to". Bili su letnji odmori, i u meni se ponovo budila želja da nastavim sa terapijom. Prvo me je bilo sramota da zovem svoju terapeuticu i kažemo joj da želim da nastavim, ali onda sam saznao da je pravljenje pauza i nastavljanje sa terapijom sasvim uobičajena stvar. Pošto sam shvatio da u ovoj terapiji nema ništa od čekanja  na čudotvorne terapeutove intervencije, zasukao sam rukave i pogled usmerio u sebe. Prestao sam da držim pogled na terapeutici i da na njenom licu tražim reakcije i odgovore, već sam odlučio da verujem u ono što osećam i da to verbalno i neverbalno izražavam, sviđalo se to njoj ili ne. Tada sam razumeo šta znači podrška terapeuta. To nije teraputovo slaganje sa mnom, sa mojim stavovima, sa mojim vrednostima, već je to terapeutovo prihvatanje mene da budem ono što jesam. Dugo sam bio skeptičan prema ovoj "evropskoj verziji" primalne terapije, ali je njena poruka, sa vremenom, prodirala duboko u moju dušu i šaputala mi mudrost: Prihvatam te takvog kakav si, a ti nemoj čekati na druge da ti otvore dušu, samo ti to možeš uraditi ako želiš! Vratio sam se u Srbiju sa nov im iskustvima  u ulogama klijenta, edukanta i psihološkog savetnika pri Kamden servisu za proces žaljenja , i sa sertifikatom iz psihološkog s avetovanja Centralne škole za savetovanje i terapiju . Radio sam, stvarao porodicu, gajio dete, nastavio sa edukacijama i sticanjem iskustva u radu sa klijentima, ali i sa sobom. Primetio sam, na primer, da je preciznost u prepoznavanju autentičnih osećanja važnija od pukog intenziteta doživljavanja tih osećanja. A onda je došao razvod braka i svi stresovi vezani za to. Dve godine kasnije, moja nova verenica i ja gubimo bebu dva dana posle njenog rođenja. Mnogo suza, ali neka duboka tuga nikako ne izlazi iz duše. Osećam da je došao trenutak za malo veći korak. Prodajem deo imovine, obavljam sve formalnosti i odlazim na mesec i po dana u Primalni centar Artura Džanova u Los Anđelesu. Sin (9) nije mi izdao vizu na duže od toga. Dolazim u Los Anđeles , nalazim smeštaj i istog dana pronalazim Centar. Sledećih dana popunjavam hrpu obrazaca i potpisujem različite izjave, na primer, da prihvatam da garancija za uspešnost terapije ne postoji. Potpisujem i da pristajem da se intervju i sve seanse snimaju video kamerom. Sledio je intervju s a jednom od terapeutica Centra pred video kamerom u trajanju od dva sata. O dređen mi je i terapeut (Dejvid Lasof) i konačno, posle dan-dva od intervjua kreće prva od 15 seansi, tri nedelje za redom, svaki dan po 2-3 sata, osim subotom i nedeljom. Cena je uključivala i učešće na dve grupne terapije od po 3-4 sata, s a oko 20 učesnika. Važno je reći  da, uprkos emotivnim gubicima, mene u Primalni centar nije odvelo neko posebno loše psihičko stanje z bog koga nisam bio u stanju da funkcionišem, već više radoznalost i finansijska prilika koja mi se otvorila. Već skoro tri decenije sam inspirisan radom Artura Džanova, a još nisam imao lično iskustvo sa originalnom primalnom terapijom. Ovo je bila prilika da ostvarim taj san. Ne samo da me nije neka neizdržljiva psihička muka naterala da pređem par hiljada kilometara i provedem u Kaliforniji mesec i po dana, već ja nisam osećao nikakvu posebnu psihičku napetost pred bilo koju od tih 15 individualnih seansi. Jednostvano sam odlazio na zakazane seanse uživajući u razgledanju meni neobičnih kuća i ulica tog dela Santa Monike. Još pre odlaska u Ameriku i tokom čitavog tretmana ja s am odlučio da se ne opterećujem rezultatima terapije. Doneo sam bio odluku da dam taj silni novac (za naše prilike) čisto zbog iskustva sa originalnom verzijom primalne terapije i da se ne opterećujem njenim efektima. Možda baš ta opuštenost , ali pre bih rekao moje dugogodišnje sazrevanje u ulozi klijenta u terapiji i samoterapiji, omogućila mi je da taj "tronedeljni intenziv" iskoristim maksimalno. Ali šta to znači? To znači shvatiti da moja osećanja niko ne može da izvuče iz mene ako ja neću. Jedino ja mogu dopustiti sebi da uronim u sva ta bolna osećanja iz prošlosti i, odlučivši da potpuno verujem onome ko je pored mene (terapeutu)  jednostavno doživim i izrazim svoje tuge i bolove. Ni terapeut u Centru nije koristio provokacije i trikove, već je samo stvarao psihološke uslove da mogu da odustanem od svojih odbrana i da se do kraja, bez uzdržavanja prepustim osećanjima. Terapija je potpuno ispunila moja očekivanja . U Primalnom centru imaju sve što je potrebno da bi ljudi mogli da dozvole sebi da odustanu od s vojih uobičajenih odbrana i da svaki dan, malo pomalo, ulaze u s voj bol: zvučno izolovane sobe, klima i ventilacione uređaje, tapacirane zidove soba u kojima s e radi, dušek, jastuk, terapeuta koji ti pomaže da prepoznaš svoja osećanja. Ipak, tehnički uslovi i metodologija rada ne garantuju da će svi klijenti uspeti da dopru da svojih bolnih osećanja i da ć e imati očekivane rezultate. Istina je da neki klijenti uspevaju u tome, neki ne. T o je tako i to je poznato. ta je tu presudno? Iako tehnički uslovi i dobar terapeut dosta znače, presudan  je sam klijent za uspeh u prepoznavanju i doživljavanju svojih osećanja. Presudna je klijentova posvećenost ovom procesu i upornost. I to saznanje me je dovelo do neizbežnog pitanja: Da li je neophodno naučiti strani jezik, uplatiti (za naše uslove) veliku sumu novca i preći više hiljada kilometara da bismo tamo negde u tuđini, uz nečiju

pomoć - otkrili svoja osećanja, svoj bol, svoje nezadovoljene dečije potrebe? Sa ovim iskustvom danas, mislim da nije. Više od 20 godina bavim se psihološkom pomoći u Srbiji , i u svoj način rada sam utkao otkrića Karla Rodžersa, Artura Džanova i drugih terapeuta. Ponekad imam bolje tehničke uslove za rad, bolje izolovanu prostoriju, a ponekad ne. Zavisno od prostora koji koristim ili iznajmljujem, nekada tu postoji kauč, a nekada samo dvosed ili nekoliko fotelja. Pa ipak, ja imam klijente koji odlično koriste moj emocionalni pristup, gde je prepoznavanje i doživljavanje osećanja u prvom planu. Naravno, nisu svi klijenti koji se  jave za pomoć zainteresovani da se bave svojim bolnim osjećanjima, ali redovno mi se  javljaju oni koji jesu i traže da radimo na ovaj način, a ne na standardan način gde se ide samo na menjanje klijentovih stavova, obrazaca mišljenja i sistema vrednosti. Znam da je i u Srbiji bilo nekoliko psihologa  koji su bili pod uticajem Džanova i pokušavali ili pokušavaju da rade sa osećanjima i njihovom doživljavanjem. Koliko je meni poznato, tu je bilo dosta nesistematičnosti, neznanja, improvizacije i grešaka u radu. Ja sa klijentima krećem od Rodžersovog empatijskog reflektovanja, a zatim koristim uvremenjene i primerene intervencije iz primalne terapije da bi pomogao klijentima da dublje uđu u svoja osećanja. Primalna terapija u Srbiji ne postoji, ali mislim da emocionalni metod može da ispuni potrebe mnogih klijenata zainteresovanih za rad sa dubokim osećanjima. Može se dogoditi i da mi je prom akao neki kolega ili koleginica iz Srbije koji rade slično kao ja (www.emocentar.com), pa molim čitaoce da mi ostave njegove/njene kontakt podatke. Iskreno, uveren sam da je prepoznavanje i doživljavanje do tada nesvesnih bolnih osećanja budućnost psihološke pomoći i moji napori su usmereni na to da što većem broju ljudi na pristupačan način otkrijem vrednost i značaj ovog pristupa. Prema tome , pre nego što dobro naučite engleski, uplatite desetak hiljada evra i pređete put od više hiljada kilometara, pokušajte da svoja osećanja prepoznate i doživite na svom jeziku, uz manje troškove i uz pomoć emocionalnog metoda u Srbiji. Pišite mi u komentarima na ovom blogu ili email: na [email protected] ...

Објавио Marjan у 23.08

1 коментар:

Препоручи ово на Google-у

НЕДЕЉА, 02. МАРТ 2014.

PSIHOLOŠKA TEHNIKA DIREKTNOG OBRAĆANJA ZNAČAJNIM OSOBAMA – ISKUSTVA IZ PRAKSE

����� �� ������ �� �������� ����ć���� �������� ���č����� ������� � ��������/������ ������, �� � ������� ������, ��ć � ����������� �������, � ����������� �������. ��č �� �������� ������� �������� � ������ ���������č�� ������������� �������� 60‐��� � 70‐��� ������ ������� ����, ��� ����� ��������� ���� �����ć����. ���� �������� �� ���� �������� �� ����� ���������� �� ������ ����� � ���������ć� �� ��������� ����� � ��������� �� �� ������� ������� � ����č��� ����������� ��������. �������� ����ć���� ������ �� ���� �������� (�� �č������� ��č��) �� ������ ���������, ��������� �� ���� ������� � �����. ����� �� �� ������, �� � �����, ����ć��� �������� ��������, �������� �� �����, ����č�����, ������ �� ��. �� ����� �� ���� ����� �������� ����ć��� �������� �����, ��� �� ���� �� �� č���. � ���������� �� ���� ����� ����ć��� ������đ���� �����, ������ ����������, ���� �� �����. ������� ����� ��, ������ ������č������ ���������, ������� � � ���������� ������ ��� ���� ��� �� �������� ���č��������� � �����ć� ���� ���ć���� � ������ �� ���������� �������� ���������. �� ��������� �����ć� ���������, ����� �� �����ć� �� �� �������� ���� �������� ����ć��� ���������, � ������� �� ������� ��č� ���ć��� ����������� (�

������ ������ �������), ���� �� �������� ����ć���� �� �������� �������� �������� �� ��, ������ �����, �������� ������ �����������. ������ �� ���� �������, ��� �� ��������� ����� 60‐��� � 70‐��� ��č ��� �� č��ć� ������� ��� �������. ����, �� ���‐�����, �������� ����ć���� ���������� ���� ����� ��� ć� �������, �� � ����č������� ���� ����� �� ����� ���� ������� �� ���������� ����ć, ����������� � �������������. ���� ������ �� �� ��� ������� �� ������� č����, �� ��� ���� � ������ �� �� ���� �������� �� ���� � ����� �� �� ���� č���� �������� � ����� �� ���� ����������, ���� ��������, ���� � ����������. �������, ��� ��������� ������ �������� ����ć���� ������ �� ���� �������� �� ���, ��� ��� ���� �����. �� �� �����ć� �� č�������� �� ���� ����� ���� �� �����, � ���� ��. ��đ����, ��������� �� ������ ���� �����, ��� �� �� �������� ���� �����, �� �� ����� ����� ������, ��ć ��������, �� ���� ��� ��� �����, �� ���� ���������� �������č�� � �� �������� ��č� ���� ������� ��. ���� ��, �� �������� ����ć���� ���č����� ������� � ����������� ������� ���� ��ć� �� ����������� � ���������. Č�������� �� �� ��ć��� ��������� ���č�� ��č���� ���� ��� ������č����� ��������� ������� �������� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ������. �� �� � ���� ����������� �������� � ���������, ���� �������� ��������� � ������ ������. ���� ���� �������� ���� ��������� ���������� �������� ���� ������� ���� ������� �� ��� �����. ��đ����, ����� ������� � �������, ���. ����� �������� ������� ����, ���������� �� ���������� ��������� ���� ����������� �������� �� �� �������� ������ ������ ��� ������ � ����� �� �� ����� ��������. �� ����č��� ���� ���� �������� ������ ���č��� � ����� ������ �� ����� ������. ������ �� ����� �������� �� ���� ������č��� ��� �����, �������� �� ���� ����č��� �� ����������� ��������� �� �������� ����ć����. ����, �� ������, ������ �� ������� ������ ���č� � ���� ���� �� �� ���� ���������, ������ �� ���������� �� �������� ���� ��� ���� �� ���ć�� � ��� ��������� � �� ����� ���� ���, ����� ����� č��� �� �� ����� ���ć�� ���� �� �� ���� �� �����. ������� ����� ��������� ���� ��� ���� �� ����� � ��� ��������� �� ���� ��������� ����� ���� ����� �������, ����č����, ����. ������������ � ������ ���� �����. � �� �������� �� ���� ������ ������: �� �� ������� �������� �� ������ ����  ��� � ���đ��� ����� �������  �� ���č�� ��č�� �� ���� �� ��� ���� �����đ�����, � ������� �� ��� �������� ������ �� ����������� č����� ���� � �������� �� ������ ������, � � �������� �� � ������� ��č�� �������� ��� ����������� ���� ����� �����ć���� ����� �����? ��� ����� �������� ����� ���������� �� �� �������� ����ć���� ����� �����č���� ��������, ��. �� �� ������ �� ����� ������������� ������� � ������� ������������ ��� �������, ��� �� ������ ���� � ���, ��� ���� �������? ���� ������ �� �������� �������� ���������. �� ���� �������� ���������� �������� ������� ���� ������� ������� ���� �� �������� ����ć� �������� ���� �� �� �����đ����. ����� �� �� ���� � ��ć� ��������� ���� ć� ����������� č��� ���, ��� ������ �� �� �� �������č�� ������� ���� �� �� ���� ���� �����������, �� �� ���� ����č�� ������đ�. ����ć� �� �� ���� �������� ����� ������� �� ���đ� ���� �� ���� �� �� ����� �� ��� �����. ����, ���� �� ��������� �� ����� ���� ���� ������� �� ������������� č����� ����. ���, ��� �� ��� �č� � ����đ��� ��� ���� �������� �� �����������, ��������� �� ����� ���� ����. ������ �� ���� ������� �� ���� �č��� �������� ���� �� ����������� ���� ��� ����� ���������, �� ����� �� ������� ������������ ���� ��, �������, � ���� ��� ��� ��� ����� �� ����������. ���� �������� ������ �� �� č���� ���� ����ć� ����ć� ��� ���� ������������ č����� ����, �������� č���� �� �� ����� ��������. ������ ��č���, �������� ���� ����� �č��� �� � ����� ������� �����č� � ��� � ���� ������� � �������������� �������. �����č������ ���� � ���� � ������� �� ����č�� �� ����� �������� ��������� ����ć���� �����������. ����� ���� ��� �� ����� ����� ������: �������� ��� �� ���� ���� ��� ������ �� ������. ������� ����č� �� ������� �� ������, � ��� ����č� �� ������� ����� ��� �����. ��� �������� ������� � ����

�������� ���� �������� ������� ���� �������: ����������. ���������� �� ������� ����č���ć� ���������� �� �� �� �� �� ��������� ������� �������č�� ��� ��. B��� �� ��������� ������� � ����������� ��������� ��������� ������� (��������) ���, ���, ���� (���� �������), �������� ć� ���� ������� ���� ���� �� ��� ��� ���ć���� ��������, ��� ���� �� ��č � ����������� ��������� �� ������ ���������. ������ 

����� �� ������ ������. ������� ���� �� ������ �� ��������� č��� ��� � � �� ���������� �� �� �� ���č��ć� �������� ��������� �������� ������� ��������� � ���� ��ć� ����� ���: ������ ��, �����, đ���� �����, ��đ� �� �� �� ������, �� �� �������!� ������ ��č����� ����đ� �������� ���� �������, ��� ��� ����� �� �����č��� ������ ������č��� ������ � ������ č����� � ����� �������. ��� �� ������ �� č���� ������, ����ć� ���� �� �����ć���� ��č���. �������� ���� ���� ������� ����� �� ������� ������ �� �� �� �������� �� �����ć� ������ ����� ��������� ���� �� �� ���������. ���� �� �� �č����� �� �� �� �č��� �� �������� ��������� č���� ������ ����� ������� � �� ć� �� ����� ���������� �������. ������� �� �� �� �������� ������č�� ��������, ��� ���� �� �� ������ ���� �������� ������ �� ��, � �� ������� �� �� �� ������� � ������� �������� ������������ ������ ����� ����������. �������� �������� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� ������� ���������� ������� �� ������� ������� �� ������ ��������� � �� �� ����������� ������ ������� �� ����� �������� �����, �� ������, ��č���: ������ �� ��� ����� ����� ����, ���� �� ����� �� ���đ�� ����� �� �� ������� �� ����, ����� �� �� ��� ����?� ������ ����ć���� ���č�� ������ ��� �������� �������� �� ���������� ������� ���ć���� � ���� �� ����. ��� ��� ������� č���� ���� �� ����� ����� �������� ������� � ����. � �� �������� ��� ��� ���ć���� ���� ���� �������� ��č��� ��� ��� ��: ��� ���đ�� �� ����, ����� �� ����, �� �� ����� ����, �� ��� ���� ���� �� �����!� ���� ���č�� ������� ����đ��� � �� ��������, ������ ��������, �������� ��č� �� ���� � �������� ���č�. ������ ������� ���� ����� ����� ��������� � ��� ���������� ���������� �������. � ����������� ���� �� ���� � č����� ��������, ��������� �� ���č��  �������������, ��� �� ���ć���� ����� ��������, � ��������� �� �������� ������ ����� ������� �� ����� ������ ��č��. ���� ��� �������� ������ ������� ����� ���� �� ������, ��� ���� �� �� �������, ��� ����������� ������������ ���� č���� ��������� �� ������ ��� ���ć���� ���� � ���� ��� ������� ���� ��������. �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� �������� �� ���č��� � ��� ��������, ��ć ���ć���� ��č�� �� �� ����. ���� �� ���� � �������� ������ �����, ������� ��������� ����ć����  �� ������� ������, ������� ������� ��� ��������� ����� ����� �� ������� ���� ������� �� ��� ��������� ��������� ������ ���ć���� � ��������� �� �� �� ������. ����� ���� �������� ���� �� ���� � ������� ������ �������. � �����ć���� ������� ��������� ����ć���� ��� �������� ���č�� ���������  ����������� ������� �� �� ������� ������ ����� ���� �� �������� � �� ��� ���� ������  ��� �� ���č���. ������ ����ć���� ���č�� �����ć� ���� ������ � �������� ���ć���� � �������� ������ ���č�, ����������ć� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� �� �� ������ � ����� ��������. ��� ��� č��� ����������� ������� ���ć���� ��� ����������� ����� ���� ��������� �� �� ������ �� ������ ����� ��� � ����, �� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� ���� � �� ��� ��� ��� ���� ��ć� ����� �� ����. ��� ���ć���� �������, ����� ������� � �������, ������� ��������� ����ć���� ��������� � ��� ��������� ���� ������ ������� �� ���� �������� � ������� ����č�� ���������. ��� ��� ��� �����, ���������� � �������� ��������� č���� ������� ������ ���� � �� �� ������ � � ����������� ������. ������ ������� �� ��� �� � ������ ����� ���č�� �����č����� �� ������ ��� ������ ���ć���� ���� �� �� �����ć� ���� ������ ������� �������� �� �� ���������, ��� �� � ��������� ����������� ������� ��� ���ć��� ����� ����������� � ����������� �� ��������� ������ �����

���ć���� ����, ���č���, ����. ������� ��������� ����ć���� ���� �������� ��������� ���� �� ���������� � �������� ����������� ��������� ����đ���� ���� ��������� ���ć���� ���� �� �� ���������. ����������, �� �� ���������� ������ ��ć�� ��������ć� �����č��� ������� (� �����), ���� �� ���� ��� ���������� ������� ���č� �������� ������ ������� ���� �� �� ���� ���� ��������� � ���������. ������� �� ���������, �������  �� ����� ����đ�� � ���� �� �������� ���������� �� �� �� �������� ������ ����� ���� �� ���� ���č���� �� ����đ�� � ���� �� ������� ���č��. ���������� �� �� ���� ��������� �� �� ������� ��� � ����� ����������� ������ �� ������ ����� �� ����ć�. �����������, ��� �������� ����ć���� ������ ���� ����� ������ ����� �� ������, � ���� ��� ���� � ���������� ��� �� ���������, ��� ��ć��� ��������� ������� ������ ���ć����. ���� �� ���� ���� � ���ć���� �������, ������� �� � ��� ���ć������ ��� � ���� ���� � ���������� � �������� �� �� ����� �� ��� ������� ����� ���� ����� �����, ���č� �������� �� �� �������. �������, �������� ��� �� �� ����� �� ���������� ��č��� ���� ��� �� ���������� �� �� �������� ������ ���� ������� ���� �� �� ������� ���č��� � ���� �� �� �������� ���������, ��. ����� �� ������ �� ��������� �������� ������������� ��� �����ć� ������� �������. �������� ć� ����� ����������� ����� ����� � �������� ���ć���� ���� �� ������ �� �� ������� ����� � �������� �����, ���� ���� ����� ������� �� ���� �� ������ �� ���� � �����ć�� ���������. �������� ������� �� ������

�������� ��������� ����� ���������� �� �������� ����ć���� �� ������ � ���ć����. ���� �������� �� ����� ��� ����� �������� ������ � �� ���� ��� ������ �� ��ć� ������ �� �đ� ������ � ����� ���� � ����� � ������� �� ������ ���ć������. ��� ��� �� �� ������� ���� ��� ������� �������� ������� ���� �������������. ��đ����, �� �� ��� ������ � ������� � ���������. ��� ��� ��� ���č��� � �������� � ����� �� ��������� ���ć����, ��� �� �� ���� ���� ������ �� �� ������ � ���� �� ���� ������� ����� ����. ����, �� �� ���č� ��ć� ������ ����� ���� �� �� ��������� ���ć���� � �� �� ������ � ������ ���� ������� �� ���ć� �������� � ����� ���ć���� ������ �� ��� ��� ��� ��������� � ������ ���č���. ���� �� ����, �� �� ��� č��ć� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ���� �� ���� ����. ���� �� ������ � ���� ��� ���� �� ����� ������ ����� ����� ��� ����������, � ������ �������� �� ��������� � ����� ��!�. ����� ��č����� �� �� ��������� ��� ������ ���ć���� � �� �� ��� � ���� č���� ���� �����, �����ć� �� �� �� ���� �� ����� č���. �� ���� ��č��, ���� �����ć �� ����� �� ������� ����� ���ć���� � ���� ���� ����������, ��������, ���, ������ �� ����������, ���. ���������� �� �� �� �� �� ��� ���� �������� ���ć���� ����� �����, ������ ����� ���� � ����������, ���� �� ��� ������ ���� ������ � ��������� �� ����. �����ć ����� �� ��� �� �� ������� ������ ��� ���� ���� �������� �� ���������� �� �������. ��������� ��� �� �� ��� �� �� �������, � �� �� �� ���� ������ �����, ��� �� �� �������� ��� �������� �� �����. ����� ���������� ��, ����� ���������� ������ ������ ���č�, ����������� ��������� ������ ���� � ������� �� �� �������� ����ć� �����, ���, �����, �����������. ���� �� ��č�� �� ����, ��� ��� �� �� ���� ������č� �� ����č����� ��������� � ��� �� ����� � �����, ��� ��������� ������ �� ���č����� ������� �� ���� ������. �� ����ć���� ��� ������� ���� ���� ���ć��� ���č��, ��ć ���č� ��� �������� �����, ��� ��� �������� ��č� � ��č����� ���� ������ ����. Č���� ���� �� �� ��č� � ���ć��� ���č�� � ��� ������� ������ ������� � ������. ����  �� �������� �� ����� ����� ������ �� �������� �� ������, ��� ������ ���� �� ���� � ����� ��� �������� ������ �� �� ����� � ����č����� ��������. ����� ����� ��� ��� ���� �� ���ć� ������ ���������. �� ��č���� �����ć� ������ �� ������� ����  �� ��� ��������� ������� ��� ���� ���������.

���� � ���������� ���� �� ���� ������ ����� ���č���, ���� �� ��������� � ���� ���� ��������� ��� ���� �� �� ����� �� �� �������� ����ć� ������ �� ���� �� �� ���� � ����. ����, ��� �� ������. ������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��������� �� �� ������ ����� � ���� ��� ������ ��� �� �������� �� ��� ������, ����� � ���������� ���� �� �� ��� ������ � ������ ������ � ������� ������č��� ��������� ��� �� �� ���� � ���� ����� ��� ���đ���, � ���� �� č���� ��������� ������������ � �� ����� �����, ����� ����. ���� �� ������ �� ����� ���� ������ �� ����, ������ ��� �� ���č���, ���č�ć� ��������, ����� ����� �� ������ � ��� �� ���� ����� ������� ���� ������ ����. �������� �� ��� ����� �č��������, � ������� �� ��č���� ������ ���� �� ��� ����� � ����� �������� � � ����. Објавио Marjan у 13.53

Нема коментара:

Препоручи ово на Google-у

СРЕДА, 08. ФЕБРУАР 2012.

OSEĆAJ VAŽNIJI OD TEHNIKE Sinoć je bila radionica iz Integrativnog emocionalnog metoda i u praktičnom delu smo imali zanimljivu situaciju: edukantkinja u ulozi "klijentice" je u jednom trenutku svoje priče izrazila bojazan da jednoga dana kada dođe to vreme, neće umeti da bu de dobra majka. Druga edukantkinja, koja ima decu, je intervenisala u ulozi "terapeuta", sedeći na rastojanju od "klijentice" od oko metar i po - dva: "Ne br ini, tako sam i ja mislila, ali kad dobiješ dete, znaćeš šta treba da radiš!" Izgovorila je o onako kako bi reagovala u svakodnevnom životu, u razgovoru sa nekom drugaricom, u pokušaju da je rastereti brige. U ulozi edukatora, rekao sam da ta intervencija ne bi bila u skladu sa ovim pristup om,  jer bi zaus tavila klijenticu u sv om ispovedanju i istraživ anju porekla svoje bojazni, zaustavila bi je u izražavanju svojih osećanja. Bolje bi bilo reći klijentici: "Primećujem da Vas takva misao opterećuje i da Ste zabrinuti zbog toga... Gde Vas dalje vodi taj tok misli i to osećanje?..." Ostali edukanti su klimali glavom, jer su prepoznali taj naš način razmišljanja u ulozi terapeuta i osećali da je moja predložena intervencija na toj liniji. Ali, meni je došla nova slika: Zamislio sam tu istu rečenicu edukantkinje u ulozi terapeuta izgovorenu na drugačiji način, podržanu drugačijim neverbalnim govorom, i osetio sam da bi takva intervencija, ne samo bila moguća, već i sjajna. Naime, zamislio sam da (Emocionalna) terapeutica malo zastane, toplo pogleda klijenticu (sa kojom već duže radi), približi joj se, dodirne je po ruci i kaže joj meko: "Draga moja, ne brini, bićeš ti dobra majka..." Postoji značajna verovatnoća da bi ovakav gest terepeutice dirnuo dušu klijentice i izazvao zdrave suze i pokrenuo isceliteljski proces, što je i cilj Emocionalnog metoda. U ovom slučaju, terapeut ne bi išao na reflektovanje i podsticanje procesa samoistraživanja kao u intervenciji koju sam ja prvo predložio, već bi išao na pokretanje osećanja u klijentici, što je zapravo emocionalna intervencija "par excelance". I evo, sada, imamo dve slične intervencije, ali urađene na drug ačiji način, zbog čega one mogu dati vrlo drugačije rezultate. Laička intervencija tipa "Nemoj tako osećati, nemoj brinuti, biće to ok", koja, uglavnom nema mesta u psihološkoj pomoći, odjednom, urađena na malo drugačiji način, u jednoj drugačijoj varijanti, sa mnogo više topline i osećaja uspeva da pokrene dirljiva osećanja, što puno primera iz prakse i porvrđuje.

Објавио Marjan у 05.26

1 коментар:

Препоручи ово на Google-у

УТОРАК, 27. ДЕЦЕМБАР 2011.

LJUBAV I ISCELJUJUĆI PROCES

Ljubav, verujem, ima svoju osnovu u ljubavi koju dete oseti u svom odnosu sa roditeljem (roditeljima). Doživljaj ljubavi koji ono ponese iz tog odnosa, uticaće mnogo na sve kasnije ljubavne odnose u njegovom/ njenom životu, uključujući i odnos prema ljubavnom partneru i svojoj deci. Verujem i da je u pravu Džin Lidlof (Jean Leadloff) kada kaže da deca imaju "urođena očekivanja", tj. ona očekuju da imaju određene doživljaje i da neke njihove osnovne potrebe budu zadovoljene. Slobodno tumačim ovu ideju i kažem da deca imaju urođeno očekivanje ljubavi koja im je potrebna da bi mogli da maksimalno ostvare svoje potencijale i budu zadovoljna ljudska bića. Džanov (Arthur Janov) je tvrdio i tvrdi da nezadovoljavanje dečijih emocionalnih potreba, tj. izostanak pokazivanja ljubavi, proizvodi bol (npr. imate majku koja vas stalno nešto grdi, a skoro nikad ne kaže da s te joj najvažniji na svetu) koji je toliko veliki da mi izgrađujemo vrlo jake i žilave odbrane od tog bola. Džanov, ali i Loven (Alexander Lowen) i drugi, dugo vremena su us meravali svoje napore ka "razbijanju odbrana" (telesnih i psihičkih) da bi dospeli do tog bola. I što su odbrane i otpori bili ž ilaviji, oni su pojačavali napade na te odbrane, opravdavajući takvu agresivnu metodologiju prekom potrebom da se dospe do bola. Naravno da je korišćenje te grube metodologije bio jedan od glavnih razloga terapijskim neuspesima, koji su pravdani na različite druge načine. Inspirisan tom literaturom, i ja sam, tokom jednog perioda verovao da svaka povreda koju doživimo proizvodi jednu refleksnu odbrambenu agresivnu reakciju, koja se može potisnuti, ali se kad-tad mora u terapiji ispoljiti da bi bila neutralizovana. Odavno sam imao i uvid da "u stvari, nije potisnut bol, već ljubav", ali mi je bilo potrebno još nekoliko godina pre nego što sam shvatio da isceljujući proces ne trpi grubost. Ta spoznaja je postepeno sazrevala u meni i ona je odličan prim er za to da je svakom uvidu potrebno neko vreme da bude "prorađivan". Uvid se javi, kao kada zasadimo seme nekog drveta, ali onda mora proći neko vreme pre nego što počnemo brati plodove sa tog drveta. Kakav uticaj na praksu ima uvid da "isceljujući proces ne trpi grubost" i da je "zapravo potisnuta ljubav, ne bol"? Veliki! Usmeravanje klijenta ka bolnim i neprijatnim sećanjima gubi prioritet. Prioritet dobija usmeravanje klijenta na ono što je bilo dobro u porodici, u odnosu sa majkom, u odnosu sa ocem, bratom, sestrom. Osvešćivanje tog pozitivnog, dobrog, tih snaga koje je pokazao klijent i članovi njegove porodice, cela porodica... bolje je od toga krenuti. Krenuti od one osobe koja je klijentu bila najveći oslonac u detinjstvu, od najlepših uspomena. Naravno da klijenti imaju tendenciju da pričaju o bolnim stvarima, ali bitan je ugao iz koga ćemo prići tim bolnim sećanjima. Velika je razlika da li klijent prilazi svom sećanju da ga je majka stalno grdila iz ugla svog osećaja besa, njene krivice, svetske nepravde u životu, potrebe za osvetom, ili iz ugla tihe radosti postojanja, uvida da je život poklon, iz ugla s vih dobrih stvari koje je dobio u porodici, podrške drugih članova porodice koju je imao, itd. Promena fokusa je ovde od ključnog značaja. Na primer, ima klijenata koji ne žele da govore o lošim postupcima svog pokojnog roditelja. Osećaju jak otpor da govore "loše" o svom roditelju koji je umro. Pogrešno je da terapeut insistira na tome i proizvodi situaciju u kojoj klijent razume da mu terapeut sugeriše da treba da "ogovara" svog pokojnog roditelja. Ne, takvoj terapijskoj sitaciji se može prići iz drugog ugla, sa drugim fokusom, a to je taj pozitivni fokus, fokus naših potreba i ljubavi, i terapeut može reći: "Odlično, pričajte mi o Vašem pokojnom ocu. Kakav je on bio? Šta ste kod njega voleli? Šta Vam je dao? Po čemu ćete ga pamtiti? Na koji način Vam on danas nedostaje?" Fokusiranjem na ono dobro, na lepa sećanja, na dečije potrebe, na ljubav, umesto na neprijatna sećanja, bol, sukobe, itd, mi postepeno pomažemo klijentu da iskoristi sve dobro i pozitivno da s e uzdigne iznad bolnih postupaka svojih bližnjih, da sakupi svu svoju ljubav i njome obuhvati svaki svoj duševni bol i istopi ga u njoj. Објавио Marjan у 04.15

1 коментар:

Препоручи ово на Google-у

СРЕДА, 09. НОВЕМБАР 2011.

DEČIJA POTREBA IZRAŽENA STIHOVIMA  Neki klijenti dobiju inspiraciju da svoje uvide i osećanja pokrenuta ili razrešenja tokom terapije

izraze stihovima. Evo primera, gde klijentica M.S. izražava nostalgiju  prema danima porodičnih letnjih odmora, kada je njen otac bio drugačiji, tj. bio onakav kakav je njoj trebalo da bude, za razliku od onog kakav je bio kod kuće.

Ta divna leta kad bile smo deca Bezbrižnost detinjstva na grčkim morima Sve što pož eliš od rođenog oca Maštaš danima i preživljavaš u snovima Nisu to samo pesak i voda Lov na školjke što bisere čuvaju Nije to ni skakanje sa stena Jurišanje za talasima dok vetrovi duvaju Daleko o d kuće, daleko o d posla Strogi otac postaje tata Kaiš zamenio gumenim čamcem I zajedno sa nama talase hvata Vodio nas gde hoćemo Ispunjavao nam želje Pretvara te letnje dane U radost i veselje Tih dvadeset dana bilo je kao u snu Kad otac je tata a sestra je drug Taj čežnjivi san ja još uvek sanjam Nestvarno lep i začaran krug.

U sledećim stihovima, ona se osvrće na svoj odnos sa majkom, kojoj je često govorila da žali dan kada ju je rodila i da zato ne slavi svoje rođendane.

Stavljam ključ u bravu svog detinjstva Zatvaram vrata teška kao čelik Sećanja bolna razorila mi život Taj teret je z a mene bio prevelik Želim da konačno kažem mami: "Volim taj dan kada si me rodila Tog divnog julskog šestog dana Ti si mene a ja mog sina na svet donela." Neću više da spominjem detinjstvo Ono je prošlo i nema ga više Sada ga živi čedo moje milo A njegov osmeh moje suze briše.

M.S. 19.okt. 2011. Објавио Marjan у 05.57

Нема коментара:

Препоручи ово на Google-у

СРЕДА, 28. СЕПТЕМБАР 2011.

ILUZIJA DA SE RODITELJI MOGU PROMENITI

Ima klijenata koji, inspirisani terapijom, dobiju želju da kažu "neke stvari" svojim roditeljima, da pokrenu neke zajedničke teme iz prošlosti, da pokušaju da ubede roditelje da su grešili. Ovo može da bude i rezultat nesporazuma zbog korišćenja tehnike "direktnog obraćanja" u terapiji. Naime, ukoliko terapeut propusti da kaže klijentu da se "direktno obraćanje" koristi samo u seansi, klijent može doći u iskušenje da je koristi i u realnom odnosu sa roditeljima. Nikada klijentima ne preporučujemo da se van seanse obraćaju roditeljma sa c iljem razreš avanja njihovog dugogodišnjeg odnosa. To je vrlo rizično i vrlo verovatno osuđeno na neuspeh, ako ne i novi sukob sa roditeljima, š to je neka vrsta retraumatizacije. Ideja da će vaši roditelji, sada kada ih suočite sa onim što ste shvatili u terapiji, konačno shvatiti da su greš ili je iluzija. Uopšte, to hronično okrivljavanje roditelja za sva vaša nezadovoljstva nije zdrav duševni pokret i on znači da niste u potpunosti s hvatili ideju pristupa usmerenih na osećanja, kao što je i emocionalni metod. Nije stvar u tome da ćete vi, sa dovoljno ubedljivim argumentima, konačno uveriti roditelje da su grešili i naterati ih da se pokaju, već je ideja da, tokom tretmana, osvestite svoje povrede i frustracije, i sve ono što niste dobili što vam je trebalo osetite i doživite kao gubitak. Ono loše što nam se dešavalo u prošlosti, bez obzira šta je to, može se razrešiti samo kao gubitak i nikako drugačije. To ću verovatno još puno puta ponavljati svojim edukantima i klijentima, jer je ta želja da ubedimo nekoga ko nas je povredio (a ponekad se radi o hroničnim uvredama, zanemarivanju i omalovažavanjima) da je kriv i da treba da ispašta z bog toga - jedna jaka alii nerealna želja, posebno kada se radi o bližnjim a. Dinamika međusobnog povređivanja u porodici je složena i tu su č lanovi bili i u ulozi napadača i u ulozi ž rtve, te tragedija nikada nije pojedinačna, već je tragedija uvek porodična, dotiče sve članove porodice, pa se čak proteže i transgeneracijski. Zato, u svakom zdravom katarzičkom, razrešavajućem doživljaju klijenta, ono kada se klijent dobro isplače i posle oseća sjajno, postoji osećaj da je nešto izgubio, nije imao, ali nema ničeg optužujućeg u tom doživljaju, ničeg što demoniz uje druge članove porodice. Oseć aj sopstvene, ali i opšte porodične tragedije prati svaki razrešavajući individualni doživljaj bola u terapiji. Објавио Marjan у 05.18

1 коментар:

Препоручи ово на Google-у

Почетна

Старији постови

Пријавите се на: Постови (Atom)

Шаблон Picture Window. Омогућава Blogger .

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF Glitch pro apk free download | Lauras Stern | Marco - Temp.1